สหกรณ์โคนมชะอำ – ห้วยทราย จำกัด

ผลิตโดย : สหกรณ์โคนมชะอำ – ห้วยทราย จำกัด

ที่อยู่ : 718/16 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด 39 76120

โทรศัพท์ : 0-3247-0143

โทรสาร : 0-3247-1956

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก