ร้านน้ำดื่ม ฟาดีซา

ผลิตโดย : ร้านน้ำดื่ม ฟาดีซา

ที่อยู่ : 9/3 หมู่1 ตำบล ท่าแร้งออก อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด 39 76110

โทรศัพท์ : 085-3646511

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก