บริษัท เส้นหมี่เมืองเพชร จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เส้นหมี่เมืองเพชร จำกัด

ที่อยู่ : 60/1 หมู่5 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมือง จังหวัด 39 76000

โทรศัพท์ : 032-488538

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก