บริษัท ปาล์มออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท ปาล์มออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด

ที่อยู่ : 11 หมู่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัด39 76140

โทรศัพท์ : 032- 446662

โทรสาร : 032-446321

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก