บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด

ที่อยู่ : 118 หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัด39 76140

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก