กลุ่มสมุนไพรแปรสภาพ (เลควิวฟาร์ม)

ผลิตโดย : กลุ่มสมุนไพรแปรสภาพ (เลควิวฟาร์ม)

ที่อยู่ : 73/1 หมู่7 ตำบล หนองโสน อำเภอ เมือง จังหวัด 39 76000

โทรศัพท์ : 084-0843090

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก