ร้าน มณียา

ผลิตโดย : ร้าน มณียา

ที่อยู่ : 25/ 132 หมู่6 ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมือง จังหวัด 39 76000

โทรศัพท์ : 081-7638288

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก