ร้านข้าวตัง ชาววัง

ผลิตโดย : ร้านข้าวตัง ชาววัง

ที่อยู่ : 36 /10 หมู่8 ตำบล ธงชัย อำเภอเมือง จังหวัด 39 76000

โทรศัพท์ : 0-3241-3002

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก