ร้านขนมไทย ชื่นใจ

ผลิตโดย : ร้านขนมไทย ชื่นใจ

ที่อยู่ : 10/1 ตำบล ไร่โคก อำเภอ บ้านลาด จังหวัด 39 76150

โทรศัพท์ : 081-5620599

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก