กลุ่มสตรี ห้วยโรง เขาย้อย

ผลิตโดย : กลุ่มสตรี ห้วยโรง เขาย้อย

ที่อยู่ : 93 หมู่ 2 ตำบล ห้วยโรง อำเภอ เขาย้อย จังหวัด 39 76140

โทรศัพท์ : 032-447032

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก