บริษัท เซียนหมิงซีฟู้ด จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เซียนหมิงซีฟู้ด จำกัด

ที่อยู่ : 254 หมู่ 7 ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด39 76110

โทรศัพท์ : 032-450335-6

โทรสาร : 032-450338

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก