กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเล (บางขุนไทร)

ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเล (บางขุนไทร)

ที่อยู่ : 2 หมู่3 ตำบล บางขุนไทรอำเภอ บ้านแหลม จังหวัด 39 76110

โทรศัพท์ : 032-783090

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก