โรงงานนิยมค้าเกลือสมุทร

ผลิตโดย : โรงงานนิยมค้าเกลือสมุทร

ที่อยู่ : 136/1 ตำบล บ้านแหลม อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด 39 76110

โทรศัพท์ : 032-483335

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก