ห้างหุ้นส่วน ปึงเป็งน้ำ

ผลิตโดย : ห้างหุ้นส่วน ปึงเป็งน้ำ

ที่อยู่ : 38 หมู่ 2 ตำบล ธงชัย อำเภอ เมือง จังหวัด 39 76000

โทรศัพท์ : 032-425095

โทรสาร : 032-425935

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก