ห้างหุ้นส่วน เตีย มุ่ย กวง

ผลิตโดย : ห้างหุ้นส่วน เตีย มุ่ย กวง

ที่อยู่ : 51 หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด 39 76110

โทรศัพท์ : 081-9421418 / 032- 405180/ 032-405177

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก