โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์

ผลิตโดย : โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์

ที่อยู่ : 1 – 3 ถนนชีวานุสรณ์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด 59 90110

โทรศัพท์ : 074 – 239– 555 / 074 – 239 -818

โทรสาร : 074 – 239 -806

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก