ห้องอาหารสลับเพ็ชร โรงแรมหาดใหญ่รามา

ผลิตโดย : ห้องอาหารสลับเพ็ชร โรงแรมหาดใหญ่รามา

ที่อยู่ : 9/5 ถนนศรีภูวนารถ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด59 90110

โทรศัพท์ : 074 – 355 – 200

โทรสาร : 074 – 234 -560

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก