ภัตตาคารซัลมา

ผลิตโดย : ภัตตาคารซัลมา

ที่อยู่ : 73-75 ถนนประชาธิปัตย์อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด59 90110

โทรศัพท์ : 074 – 225– 181

โทรสาร :

อีเมล์ : abd_razak15@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก