ภัตตาคารฮาหมิด

ผลิตโดย : ภัตตาคารฮาหมิด

ที่อยู่ : 73-75 ถนนประชาธิปัตย์อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด59 90110

โทรศัพท์ : 074 – 243– 008

โทรสาร : 074 -243 - 008

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก