ภัตตาคาร ซามี่ย์ คิกเช่นท์

ผลิตโดย : ภัตตาคาร ซามี่ย์ คิกเช่นท์

ที่อยู่ : 71/1 หมู่ 10 ถนน53ราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.59 90110

โทรศัพท์ : 081-9692036

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก