ร้าน พริกไท

ผลิตโดย : ร้าน พริกไท

ที่อยู่ : 45/27 ถนน60ธานี ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัด60 91000

โทรศัพท์ : 074-723-777

โทรสาร : 074-723-777

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก