โรงแรมปริ๊นเซน ปาร์ค

ผลิตโดย : โรงแรมปริ๊นเซน ปาร์ค

ที่อยู่ : 19/19 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.69 84000

โทรศัพท์ : 077 – 405– 989 – 92

โทรสาร : 077 -405 -993

อีเมล์ : info@princessparkhotel.com

website : www.princessparkhotel.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก