ร้านฮาสานะห์

ผลิตโดย : ร้านฮาสานะห์

ที่อยู่ : 368/1 ถนนสวนขวัญเมือง ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด47 95000

โทรศัพท์ : 073 – 244 – 395

โทรสาร :

อีเมล์ : nee_mera36105@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก