มัต-อัม อัลอารอบี

ผลิตโดย : มัต-อัม อัลอารอบี

ที่อยู่ : 822 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัด47 95000

โทรศัพท์ : 0-7324-1181

โทรสาร : 0-7321-3369

อีเมล์ : mr.busafe@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก