อารีนีโภชนา

ผลิตโดย : อารีนีโภชนา

ที่อยู่ : 17/65 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด33 94000

โทรศัพท์ : 0-7331-3641

โทรสาร : 0-7333-4301

อีเมล์ : habdulla_bunga@pn.psu.ac.th

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก