ครัวปะฎานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว

ผลิตโดย : ครัวปะฎานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว

ที่อยู่ : 399 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด33 94000

โทรศัพท์ : 073 –319 – 248

โทรสาร : 073-319-255

อีเมล์ : sateinpong@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก