ครัวกนิษฐา

ผลิตโดย : ครัวกนิษฐา

ที่อยู่ : 133 หมู่ 7 ถ.16-42 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.16 92170

โทรศัพท์ : 075 - 299 – 276 / 081 – 893 -9753

โทรสาร : 075 -299-276

อีเมล์ : kanittacake@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก