ร้านเค้กสายใจ

ผลิตโดย : ร้านเค้กสายใจ

ที่อยู่ : 119 หมู่ 7 ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัด16 92170

โทรศัพท์ : 075 - 299 – 873 / 085 – 888 -1717

โทรสาร : 075 -299-873

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.saijaicake.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก