ครัวบางนารา โรงแรมอิมพีเรียล 26

ผลิตโดย : ครัวบางนารา โรงแรมอิมพีเรียล 26

ที่อยู่ : 260 ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัด26 96000

โทรศัพท์ : 073 - 515 – 041 -50

โทรสาร : 073 - 515 –040

อีเมล์ : narathiwat@imperialhotels.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก