อ่าวปอ ซีฟู๊ด

ผลิตโดย : อ่าวปอ ซีฟู๊ด

ที่อยู่ : 164 หมู่ 6 ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง จังหวัด43 83110

โทรศัพท์ : 076 – 315 - 526

โทรสาร : 076 -315 - 526

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก