ร้านสเต็กเตาถ่าน

ผลิตโดย : ร้านสเต็กเตาถ่าน

ที่อยู่ : 54/48 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรีตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัด43 83000

โทรศัพท์ : 081-591-5207 / 089-474-6714

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก