ครัวชุมชนบ้านบางโรง

ผลิตโดย : ครัวชุมชนบ้านบางโรง

ที่อยู่ : 2 /2 หมู่ 3 ซอยท่าเทียบเรือบางโรง ถนนปากคลอกเมืองใหม่ ตําบลปากคลอก อําเภอถลาง จังหวัด43 83110

โทรศัพท์ : 089-872-4394

โทรสาร : 076-260-090

อีเมล์ : amanahcoop@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก