ดีนาร์ ลอจด์

ผลิตโดย : ดีนาร์ ลอจด์

ที่อยู่ : 39/5 หมู่ 2 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัด43 83110

โทรศัพท์ : 076-324-266

โทรสาร : 076-325-101

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.dinarlodge.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก