ครัวฮาลาล43แฟนตาซี

ผลิตโดย : ครัวฮาลาล43แฟนตาซี

ที่อยู่ : 99 หมู่ 3 ตําบลมาลา อําเภอกระทู้ จังหวัด43 83150

โทรศัพท์ : 076-385-000

โทรสาร : 076-385-333

อีเมล์ : info@phuket-fantasea.com/ yui@phuket-fantasia.com

website : www.phuket-fantasea.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก