ภัตตาคารอินเดียน แอนด์ อาราเบียน โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา

ผลิตโดย : ภัตตาคารอินเดียน แอนด์ อาราเบียน โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา

ที่อยู่ : 135/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตําบลป่าตอง อําเภอกระทู้ จังหวัด43 83150

โทรศัพท์ : 076-340-666-70

โทรสาร : 076-340-565

อีเมล์ : chef@royalparadise.com

website : www.royalparadise.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก