ดิรฮัม ฮาลาลเรสเตอรอง บางเทาบีช ชาเลท์ รีสอร์ท

ผลิตโดย : ดิรฮัม ฮาลาลเรสเตอรอง บางเทาบีช ชาเลท์ รีสอร์ท

ที่อยู่ : 73/3 ซอยอ่าวบางเทา 2 หมู่ 3 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัด43 83110

โทรศัพท์ : 076-325-837-8

โทรสาร : 076-325-839

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : http://www.bangtaochalet-phuket.com/

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก