ร้านอาหารซันนี่ ซีฟู๊ด

ผลิตโดย : ร้านอาหารซันนี่ ซีฟู๊ด

ที่อยู่ : 81/4 หมู่ 2 ตําบลเกาะปันหยีอําเภอเมือง จังหวัด41 82000

โทรศัพท์ : 081 –895–8447

โทรสาร : 076-450-647

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก