ปันหยีบังกะโล

ผลิตโดย : ปันหยีบังกะโล

ที่อยู่ : 127 หมู่ 2 ตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมือง จังหวัด41 82000

โทรศัพท์ : 081 – 958 – 0633/ 089 -729 - 8388

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก