อันดามัน ซีฟู้ด

ผลิตโดย : อันดามัน ซีฟู้ด

ที่อยู่ : 106 หมู่ 2ตําบลเกาะปันหยีอําเภอเมือง จังหวัด41 82000

โทรศัพท์ : 076 –450– 629 / 081-787-9299/ 081-894-6440

โทรสาร : 076-450 -628

อีเมล์ : anda-sc@hotmail.com

website : www.anda-sc.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก