โรงแรมภูงา

ผลิตโดย : โรงแรมภูงา

ที่อยู่ : 45 - 65 หมู่ 3 ตําบล17แดด อําเภอเมือง จังหวัด41 82000

โทรศัพท์ : 076-481-222

โทรสาร : 076-481-213

อีเมล์ : phungahotel@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก