ปันหยี มูเทียร่าห์ ซีฟู้ด

ผลิตโดย : ปันหยี มูเทียร่าห์ ซีฟู้ด

ที่อยู่ : 126 หมู่ 2 ตําบลเกาะปันหยีอําเภอเมือง จังหวัด41 82000

โทรศัพท์ : 076-450-642 / 089-289-6461

โทรสาร : 076-450-642

อีเมล์ : panyeemutear@hotmail.com

website : www.panyeemuteara.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก