โรงแรมศรีเพชร

ผลิตโดย : โรงแรมศรีเพชร

ที่อยู่ : 135 / 50 หมู่ 6 ถนนกระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-612-201-2

โทรสาร : 075-612-203

อีเมล์ : sripethotel@yahoo.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก