ร้านอาหารเรือนทะเล

ผลิตโดย : ร้านอาหารเรือนทะเล

ที่อยู่ : 9/11 หมู่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตําบลไสไทย อําเภอ เมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 081-537-2471

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก