ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ฮาลาลฟู๊ด

ผลิตโดย : ร้านอาหารครัวระเบียบ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ฮาลาลฟู๊ด

ที่อยู่ : 3/2 ถนนกระบี่ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-622-830

โทรสาร : 075-622-830

อีเมล์ : krurabeabkrabi@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก