ร้านอาหารกอบัว

ผลิตโดย : ร้านอาหารกอบัว

ที่อยู่ : 149 หมู่ 6 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-644-458

โทรสาร : 075-644-459

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.kor-bua.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก