สมเกียรติบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ผลิตโดย : สมเกียรติบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่อยู่ : 236 หมู่ 2 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-637-990-1 / 075-637-321

โทรสาร : 075-637-320

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.somkietburi.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก