อ่าวนางปรินซ์วิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา

ผลิตโดย : อ่าวนางปรินซ์วิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่อยู่ : 164 หมู่ 2 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-637-971-3

โทรสาร : 075-637-357

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.aonangprinceville.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก