ซันดา รีสอร์ท

ผลิตโดย : ซันดา รีสอร์ท

ที่อยู่ : 19 หมู่ 3 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-661-262-4

โทรสาร : 075-661-266 / 075-637-412

อีเมล์ : info@sundaresort.com / sales@sundaresort.com

website : www.sandaresort.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก