ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ผลิตโดย : ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่อยู่ : 236 หมู่ 2 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-819-412-3

โทรสาร : 075-819-414

อีเมล์ : info@railayvillagekrabi.com / res@railayvillagekrabi.com

website : www.railayvillagekrabi.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก