ภัตตาคารเรือนกล้วยไม้อ่าวนางออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

ผลิตโดย : ภัตตาคารเรือนกล้วยไม้อ่าวนางออคิด รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่อยู่ : 141 หมู่ 2 ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075-638-426-8

โทรสาร : 075-938-430

อีเมล์ : info@aonangorchid-resort.com

website : www.aonangorchid-resort.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก